Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Učitelé

Ivana Navrátilová

Vyučované předměty: asistentka pedagoga

Mgr. Jiří Novák


Vyučované předměty: matematika, fyzika, pracovní činnosti, tělesná výchova

Jiří Novák má svůj vlastní profil. Vstoupit můžete zde.

Mgr. Miroslava Nováková


Vyučované předměty: učitelka na 1. stupni, třídní učitelka 2.A

Miroslava Nováková má svůj vlastní profil. Vstoupit můžete zde.

Ing. Lenka Partyková


Vyučované předměty: matematika, fyzika

Lenka Partyková má svůj vlastní profil. Vstoupit můžete zde.

Mgr. Lucie Portešová


Vyučované předměty: třídní učitelka 8.C, anglický jazyk, dějepis, vlastivěda

Lucie Portešová má svůj vlastní profil. Vstoupit můžete zde.

Sabina Rakušanová

Vyučované předměty: anglický jazyk

PhDr. Tomáš Řezáč


Vyučované předměty: třídní učitel 9.A, přírodopis, zeměpis, tělesná výchova

Tomáš Řezáč má svůj vlastní profil. Vstoupit můžete zde.

Mgr. Ludmila Schullerová

Vyučované předměty: anglický jazyk

Kateřina Sirotková

Vyučované předměty: hudební výchova

David Smith

Vyučované předměty: anglický jazyk - konverzace (rodilý mluvčí)

Strana: « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 »