Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Nahrávání "Vánočního CD"

Datum konání: 21.11. 2019

Popis akce

  Ve středu 20. listopadu a ve čtvrtek 21. listopadu se v aule školy natáčelo VÁNOČNÍ CD, kterého se zúčastnili žáci ze tříd s rozšířenou výukou hudební výchovy. Příprava i samotné nahrávání si vyžádalo spoustu úsilí a času a výsledný produkt by měl být hotový do 11. prosince, kdy se bude konat VÁNOČNÍ KONCERT.

  Obrovský dík patří všem dětem, které se nahrávání zúčastnily, ale také paním učitelkám, které s dětmi jejich písně nacvičily. Byly to paní učitelky Jana Topičová, Marie Valentová, Jana Žižková a Jaromíra Zadáková. Podstatnou měrou ke zdárnému výsledku přispěly i ostatní paní učitelky a páni učitelé, když s pochopením tolerovali neúčast dětí ve výuce a časové posuny komplikující práci ve zbývajících třídách. Poděkování si zaslouží také doprovázející dospělí muzikanti a rodiče, kteří si přišli s dětmi zazpívat.

  Na závěr bychom chtěli poděkovat panu Martinu Strotzerovi, který celé nahrávání technicky i personálně zajistil. Bez jeho pomoci, účasti a pochopení dětských chybiček by Vánoční CD nevzniklo. Moc Vám děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

» Vrátit se na předchozí stránku