Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Hodnocení programu prevence 2018/19

Hodnocení preventivního programu školy za rok 2018/2019

FZŠ PedF UK a MŠ U Studánky 4, Umělecká 8, Praha 7

Ve školním roce 2018/2019 jsme jedenáctým rokem zajistili programy primární prevence pro naše žáky 1. – 9. tříd (celkem 540 žáků).

1) Dlouhodobá primární prevence  

A) Projekt specifické primární prevence zabezpečený organizací Prospe o. s.

Realizátoři: Mgr. Michaela Titmanová, Dominik Vlachuda

Cílová skupina: žáci 6. – 9. ročníků

Tento program specifické primární prevence probíhá na naší škole již patnáctým rokem a jsme s tímto projektem spokojeni. Programy jsou aktuálně přizpůsobovány potřebám jednotlivých tříd a jsou vedeny na vysoké profesionální úrovni. Děti s lektorkami obvykle dobře spolupracují a důvěřují jim. Velikým kladem je i kontakt lektorek s rodiči žáků, který je zprostředkován vždy na prvních třídních schůzkách nového školního roku. Jednotlivá témata bývají aktualizována dle žhavých potřeb jednotlivých tříd a výstupy jsou hodnoceny na pravidelných schůzkách prevenčního týmu.

B) Měsíční anketní otázky

Cílová skupina: žáci 3. – 9. tříd. Projekt měsíčních anketních otázek proběhl již dvanáctým rokem. Otázky jsou rozděleny na otázky pro žáky 3. – 5. tříd a otázky pro 6. – 9. třídy. V minulém školním roce byly zaměřeny na problematiku nastavování pravidel a mezilidské vztahy. Byla také rozebírána problematika kyberšikany.

Otázka pro 9. třídy: Co ti tato škola dala a vzala?

Žáci na otázky odpovídají anonymně. Své odpovědi pak mohou porovnat s názory svých spolužáků, neboť jsou po vyhodnocení umístěny na nástěnce vedené za tímto účelem na chodbě školy. Odpovědi jsou zajímavé nejen pro třídní učitele. Ti mají prostřednictvím zadávání otázky také možnost na dané téma s dětmi pohovořit.

 

2) Krátkodobá primární prevence  

A) Policie ČR

Cílová skupina:  první, druhé, třetí, čtvrté a páté třídy (dvě vyučovací hodiny každá třída) Děti pracují a plní úkoly za pomoci přednášejících policistů. Tento program žáky i učitele vždy zaujme.

B) Imperativ

Cílová skupina: osmé třídy. Program je veden formou interaktivního semináře. Je zaměřen na problematiku extremismu .

C) Česká společnost AIDS pomoc – pan Hornych

Cílová skupina: dvě 8. třídy  po dvou hodinách. Tento program vedený panem Martinem Hornychem probíhá na naší škole od r. 2006. Žáci zde získávají nový pohled na problematiku života s touto nemocí, dozvídají se, jak se před ni chránit, ale i jaká jsou zavedená klišé či předsudky a čeho se bát při kontaktu s HIV pozitivními lidmi nemusí. Program je vždy emotivní a děti aktivně spolupracují.

 

Každoročně se žáci naší školy účastní některých akcí pořádaných školami našeho obvodu. Žáci mají možnost navazovat kontakty s žáky jiných škol a zároveň je zde dávána příležitost k prezentaci i školně méně úspěšných žáků.

Již sedm let se naše škola zapojuje do projektu Praha 7 bezpečně online, který je zpravidla kladně přijímán žáky i učiteli. Bývá realizován v ročnících obou stupňů.

Zpracovala: Mgr. Radmila Hadravová (školní metodik primární prevence)

V Praze, 29. 8. 2019