Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

31.10.2018

Ve středu 31.10. 2018 se na naší škole uskutečnil sběr papíru a plastových víček. Žáci za přispění rodičů nasbírali 1215,3 kg papíru a 66,99 kg víček od pet-lahví, za což jim patří naše uznání a poděkování.

Při sběru nám pomáhala třída 9.A. I žákům této třídy děkujeme.