Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

28.11.2018

Ve středu 28. listopadu 2018 proběhl na naší škole sběr papíru a plastových víček. Žáci za přispění rodičů nasbírali 679,25 kg papíru a 43,86 kg plastových víček, za což jim patří naše uznání a poděkování. Při sběru nám pomáhala třída 9.B. I žákům této třídy děkujeme.