Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
skola@fzsumelecka.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Pozvánka na bowling

Datum konání: 16.1. 2019

Popis akce

Zájemce z řad žáků a rodičů zveme na další bowlingový turnaj, o kterém více podrobností poskytla organizátorka akce - paní vychovatelka Hájková:

Turnaj v bowlingu se bude konat ve středu 16. 1. 2019 v RADAVĚ.
Začínáme hrát ve 14:30 hod., končíme v 15:30 hod., pak následuje vyhodnocení turnaje, rozdávání diplomů a cen, odchod do školy, popř. domů.
Děti mohou přijít na bowling samy do Radavy a zase z ní samy odcházet, nebo mohou odcházet do Radavy se mnou ze školy ve 14:15 hod. a zase se do ní se mnou vrátit. Dítě, které bude chtít do Radavy odcházet se mnou ze školy a odcházet samo z Radavy, musí mít písemný doklad s podpisem rodičů.
Jsou rezervovány čtyři bowlingové dráhy. Zájemci se, prosím, zapíší na soupisku na nástěnce u vchodu pro 1. stupeň či u vrátnice, popř. nahlásí u paní vychovatelky Dagmar Hájkové, která poskytne bližší informace (tel: 776664643).
Rodiče či jiní rodinní příslušníci a přátelé rodin jsou srdečně vítáni a mohou si přijít také zahrát.
Zápisné: 40,-- Kč za 1 osobu.

Máte-li čas a chuť, přijďte si zahrát.

       

» Vrátit se na předchozí stránku