Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
skola@fzsumelecka.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Čtvrťáci v pravěku

Datum konání: 12.4. 2018

Popis akce

  Ve čtvrtek 12.4. třída 4.A navštívila Muzeum hlavního města Prahy, aby si prohlédla expozici Praha v pravěku. Průvodce dětem vyprávěl o době a životě pravěkých lidí a o pravěkém hradišti, které se nacházelo v místech dnešní ZOO. Děti poznávaly některé předměty z doby pravěku a na závěr dostaly pracovní listy a vše, co se dozvěděly si znovu zopakovaly. Po skončení programu jsme si ještě prohlédli zbývající expozice muzea. Děti nejvíce zaujal velký model Hradčan, Malé strany a Starého města.

Jana Topičová, třídní učitelka 4.A

» Vrátit se na předchozí stránku