Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Výuka od 4.1.2021

Datum konání: 28.12. 2020

Popis akce

  Podle nařízení vlády ČR bude od pondělí 4. ledna 2021 zahájena prezenční výuka pouze ve třídách 1. a 2. ročníku ZŠ a v přípravné třídě, zbývající ročníky ZŠ se vracejí na distanční výuku.

PREZENČNÍ VÝUKA 

Ranní družina bude od 6,45 - vstup hlavním vchodem. Po přezutí v šatně se jednotliví žáci odeberou do svých kmenových tříd, kde bude zajištěn korzující dozor.

Pro vstup do školy v čase 7,40 - 7,55 mají jednotlivé třídy vyhrazeny tyto vchody:
Přípravná třída - vchod z ulice U Studánky
1. třídy - vchod pro I. stupeň (pravý)
2. třídy - vchod pro II. stupeň (levý)

Vyučování 1. a 2. tříd bude probíhat v době od 8,00 do 11,40 podle platných rozvrhů a pokynů třídních učitelek, které o případných změnách budou rodiče a žáky informovat.

Po skončení vyučování žáci odejdou domů, nebo zůstanou ve školní družině, jejíž provoz bude zajištěn do 17,30. Vyzvedávání dětí v době 13,30 - 14,00 je samozřejmě zachováno.

POBYT VE ŠKOLE

Všechny osoby jsou během pobytu ve školní budově povinny dodržovat platná protiepidemická opatření - nošení roušek, dodržování bezpečných rozestupů, mytí rukou atd. Kromě toho bude ve všech třídách prováděno pravidelné větrání v takové míře, kterou umožní povětrnostní situace. Nadále není dovoleno na hodinách Hv a Sz zpívat a na hodinách Tv cvičit a sportovat.

DISTANČNÍ VÝUKA

Třídy 3. - 9. ročníku se zúčastní povinné distanční výuky podle rozvrhů, které platily při listopadové distanční výuce. Jejich podobu naleznete zde: Rozvrhy on-line výuky od 4.1.2021 (fzsumelecka.cz)

STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Ve školní jídelně se budou moci stravovat všichni žáci, kteří se zúčastní prezenční výuky. Žáci na distanční výuce si mohou oběd vyzvednout do přinesených nádob a odnést domů.

Přihlašování a odhlašování obědů je zcela v kompetenci žáků a jejich zákonných zástupců.

       

» Vrátit se na předchozí stránku