Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

9.B

Český jazyk - Mgr. Zadáková - www.fzsumelecka.cz/index.php

Anglický jazyk - Mgr. Hadravová - www.fzsumelecka.cz/index.php

Německý jazyk - Bc. Doležalová - drive.google.com/drive/folders/16yaVTQh9pnQ_eJJeUfOxO-mIUSeVazfk

Dějepis - Mgr. Portešová - www.fzsumelecka.cz/index.php

Občanská výchova - Mgr. Kettner - www.fzsumelecka.cz/index.php

Zeměpis - Mgr. Švejda - www.fzsumelecka.cz/index.php

Matematika - Mgr. Machovec - www.fzsumelecka.cz/index.php

Přírodopis - Mgr. Vlachová - www.fzsumelecka.cz/index.php

Fyzika - Mgr. Machovec (= M)

Chemie - Bc. Malúšová - www.fzsumelecka.cz/index.php

Hudební výchova - Mgr. Zadáková (= Čj)

Výtvarná výchova - Mgr. Hejcmanová - www.fzsumelecka.cz/index.php

Pracovní činnosti - Mgr. Hadravová (= Aj)

Tělesná výchova - Mgr. Vlachová (= Př) a Mgr. Švejda (= Z)