Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

8.A

Český jazyk - Mgr. Vojtíšková - www.fzsumelecka.cz/index.php

Anglický jazyk - Mgr. Schullerová - www.fzsumelecka.cz/index.php (zadávání také e-maily)

Německý jazyk - Bc. Doležalová - drive.google.com/drive/folders/1f-OUgx-TPvaV6N3zsAaiycMPn8TbutAc

Dějepis - Mgr. Hejcmanová - www.fzsumelecka.cz/index.php

Občanská výchova - Mgr. Kettner - www.fzsumelecka.cz/index.php

Zeměpis - PhDr. Řezáč - www.fzsumelecka.cz/index.php

Matematika - Mgr. Machovec - www.fzsumelecka.cz/index.php

Přírodopis - PhDr. Řezáč (= Z)

Fyzika - Mgr. Holomel - www.fzsumelecka.cz/index.php

Chemie - Bc. Malúšová - www.fzsumelecka.cz/index.php

Hudební výchova - Bc. Sirotková - www.fzsumelecka.cz/index.php

Výtvarná výchova - Mgr. Hejcmanová (= D)

Pracovní činnosti - Mgr. Hejcmanová (= D), Mgr. Novák - www.fzsumelecka.cz/index.php

Tělesná výchova - Mgr. Vlachová - www.fzsumelecka.cz/index.php, Mgr. Švejda - www.fzsumelecka.cz/index.php

Výchova ke zdraví - Mgr. Vojtíšková (= Čj)