Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

6.A

Český jazyk - Mgr. Míková - www.fzsumelecka.cz/index.php

Anglický jazyk - Mgr. Hadravová - www.fzsumelecka.cz/index.php, Mgr. Juránková - www.fzsumelecka.cz/index.php, Mgr. Schullerová - www.fzsumelecka.cz/index.php

(Paní učitelky Juránková a Schullerová zadávají také pomocí e-mailů.)

Dějepis - Bc. Doležalová - drive.google.com/drive/folders/1S15chgsnHL_M6g-J09mazqvPHenbFCMv

Občanská výchova - Mgr. Míková (= Čj)

Zeměpis - Mgr. Švejda - www.fzsumelecka.cz/index.php

Matematika - Ing. Partyková - www.fzsumelecka.cz/index.php

Přírodopis - Mgr. Vlachová - www.fzsumelecka.cz/index.php

Fyzika - Ing. Partyková (= M)

Hudební výchova - Mgr. Topičová - www.fzsumelecka.cz/index.php

Výtvarná výchova - Mgr. Hejcmanová - www.fzsumelecka.cz/index.php

Pracovní činnosti - Mgr. Hejcmanová (= Vv), Mgr. Holomel (= Inf)

Tělesná výchova - Mgr. Vlachová (= Př), Mgr. Švejda (= Z)

Výchova ke zdraví - Mgr. Vojtíšková - www.fzsumelecka.cz/index.php

Informatika - Mgr. Holomel - www.fzsumelecka.cz/index.php