Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

5.C

Český jazyk - Mgr. Müllerová - www.fzsumelecka.cz/index.php

Anglický jazyk - Mgr. Hadravová - www.fzsumelecka.cz/index.php, Mgr. Schullerová - www.fzsumelecka.cz/index.php (zadává i pomocí e-mailů), Mgr. Šidlichovská - www.fzsumelecka.cz/index.php

Vlastivěda - Mgr. Portešová - www.fzsumelecka.cz/index.php

Matematika - Mgr. Zemanová - www.fzsumelecka.cz/index.php

Přírodověda - Mgr. Jakubčíková - www.fzsumelecka.cz/index.php

Hudební výchova - Bc. Sirotková - www.fzsumelecka.cz/index.php

Výtvarná výchova - Mgr. Lebedová - úkoly nezadává

Pracovní činnosti - Mgr. Topičová - www.fzsumelecka.cz/index.php

Tělesná výchova - PhDr. Řezáč - www.fzsumelecka.cz/index.php

Informatika - Mgr. Anderlová - úkoly nezadává