Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

5.B

Český jazyk + Vlastivěda + Matematika + Přírodověda + Hudební výchova + Výtvarná výchova + Pracovní činnosti + Tělesná výchova - Mgr. Choutková - paní učitelka má zavedený fungující způsob komunikace přes WhatsApp, vždy v pondělí, ve středu a v pátek probíhá online výuka (žáci jsou předem o čase výuky informováni

Anglický jazyk - Mgr. Hadravová - www.fzsumelecka.cz/index.php, Mgr. Schullerová - www.fzsumelecka.cz/index.php, Mgr. Šidlichovská - www.fzsumelecka.cz/index.php

(Paní učitelky Juránková a Schullerová používají také zadávání e-maily.)

Informatika - Mgr. Anderlová, Mgr. Frkalová, Mgr. Novák - úkoly nezadávají (práce s počítačem si žáci užijí víc než dost)