Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

5.A

Český jazyk + Matematika - p. Větrovcová - www.fzsumelecka.cz/index.php

Anglický jazyk - Mgr. Juránková - www.fzsumelecka.cz/index.php, Mgr. Schullerová - www.fzsumelecka.cz/index.php - p. učitelky také používají informace e-maily 

Vlastivěda + Přírodověda + Výtvarná výchova + Pracovní činnosti + Tělesná výchova  - Mgr. Levý - www.fzsumelecka.cz/index.php

Hudební výchova - Mgr. Žižková - "Zpívejte si". jiný úkol není

Informatika - Mgr. Egartová - úkoly nezadává

Kontakty a odkazy se sjednocují, v nejbližších dnech doplníme.